Bình Định: Năng suất cao từ mô hình trồng nấm rơm kiểu mới

Thứ năm, 25/08/2016, 14:42 GMT+7

Theo tin tức từ báo Bình Định, ể giúp nông dân làm quen với việc sử dụng rơm cuộn trong chăn nuôi và trồng nấm, mô hình (MH) chuyển giao kỹ thuật trồng nấm được thực hiện tại thôn Tân Hội, xã Phước Hưng (Tuy Phước, Bình Định) có quy mô 100 cuộn rơm, 3 hộ nông dân trực tiếp tham gia.

Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã hỗ trợ rơm cuộn, giống meo nấm và chuyển giao kỹ thuật sản xuất nấm rơm; các hộ trực tiếp tham gia MH đã tuân thủ và thực hiện tốt hướng dẫn. Kết quả, năng suất nấm tại MH ước đạt 200 kg/100 cuộn rơm (tương đương 130 kg/tấn rơm nguyên liệu), cao hơn 20-30% so với làm từ rạ bó.

Với giá bán nấm tại thời điểm là 50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, MH còn lãi gần 4,95 triệu đồng. Từ kết quả này, Trung tâm KNKN cùng SNV tăng cường khuyến cáo, vận động nông dân sử dụng rơm cuộn để trồng nấm

viewimage

Hội thảo MH trồng nấm bằng rơm cuộn tại xã Phước Hưng.

Để giúp nông dân làm quen với việc sử dụng rơm cuộn trong chăn nuôi và trồng nấm, mô hình (MH) chuyển giao kỹ thuật trồng nấm được thực hiện tại thôn Tân Hội, xã Phước Hưng (Tuy Phước) có quy mô 100 cuộn rơm, 3 hộ nông dân trực tiếp tham gia. Trung tâm KNKN đã phối hợp với SNV hỗ trợ rơm cuộn, giống meo nấm và chuyển giao kỹ thuật sản xuất nấm rơm; các hộ trực tiếp tham gia MH đã tuân thủ và thực hiện tốt hướng dẫn. Kết quả, năng suất nấm tại MH ước đạt 200 kg/100 cuộn rơm (tương đương 130 kg/tấn rơm nguyên liệu), cao hơn 20-30% so với làm từ rạ bó. Với giá bán nấm tại thời điểm là 50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, MH còn lãi gần 4,95 triệu đồng. Từ kết quả này, Trung tâm KNKN cùng SNV tăng cường khuyến cáo, vận động nông dân sử dụng rơm cuộn để trồng nấm.

Tin, ảnh: PHAN THANH SƠN