Sản phẩm

Rơm Ép Kiện ( Dạng Cọng)

+ Độ ẩm ≤13%; Vật chất khô ≥ 85% trong quá trình vận chuyển KHÔNG xảy ra các hiện tượng: mưa trong container, nấm mốc, độc tố..

+ Dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh KHÔNG phát hiện được thử nghiệm tại Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM.

+ Thích hợp để chăn nuôi bò thịt, bò sữa quy mô công nghiệp.

+ Rơm khô 3 nắng, trên vùng đất cát pha nên màu rơm trắng sáng.

+ Rơm đóng kiện giảm chi phí vận chuyển , tăng thời gian và diện tích lưu kho hơn sản phẩm rơm cuộn.

 

Rơm Ép Kiện ( Dạng Băm)

+ Độ ẩm ≤13%; Vật chất khô ≥ 85% trong quá trình vận chuyển KHÔNG xảy ra các hiện tượng: mưa trong container, nấm mốc, độc tố..

+ Dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh KHÔNG phát hiện được thử nghiệm tại Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM.

+ Thích hợp để chăn nuôi bò thịt, bò sữa quy mô công nghiệp.

+ Rơm khô 3 nắng, trên vùng đất cát pha nên màu rơm trắng sáng.

+ Rơm đóng kiện giảm chi phí vận chuyển , tăng thời gian và diện tích lưu kho hơn sản phẩm rơm cuộn.

Thu mua rơm cuộn
Thu mua rơm cuộn