Từ khóa: máy cuộn rơm

Rơm kiện vuông

Rơm đóng kiện thuận lợi và giảm chi phí trong khâu vận chuyển so với rơm cuộn tròn. Thuận tiện và tăng thời gian bảo qua lưu trữ do ít chiếm diện tích. Rơm có màu sắc vàng sáng, rơm khô 3 nắng thích hợp làm nguồn thức ăn cho bò thịt, bò sữa.